Polityka prywatności

Korzystając z serwisu Imagineda.pl, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Serwis Imagineda.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:
serwis Imagineda.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych swoich użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu Imagineda.pl, nie rejestruj się w naszym systemie i stronach należących do serwisu, nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze stron należących do serwisu Imagineda.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych (w większości przypadków imię i adres e-mail) poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja newslettera

W przypadku chęci zapisu na newsletter wymagane jest podanie swojego imienia oraz adresu e-mail w odpowiednim formularzu. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są niezbędne do działania serwisu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Serwis Imagineda.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod określeniem niezapowiedzianych wiadomości serwis Imagineda.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu Imagineda.pl (np. nowości, wewnętrzne promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych produktów i usług.

Informacje są wysyłane sporadycznie. Zawsze masz prawo do usunięcia swoich danych, wystarczy wysłać e-mail na adres z prośbą o usunięcie danych z naszej bazy.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe (czyli imię i nazwisko) podawane przy okazji komentowania, wysyłania opinii o produktach, usługach lub samym serwisie Imagineda.pl mogą zostać wykorzystane do promocji serwisu, jeśli zostanie wyrażona zgoda na to i wówczas stają się one dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu Imagineda.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika oraz jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach należących do serwisu Imagineda.pl.